Sản phẩm

CÔNG TY TNHH GẠCH THUẬN HÒA
Niềm tin chất lượng - vững bước tương lai - SINCE 1996
hotline tư vấn: 0886.486.439

Email liên hệ:

thuanhoatuynel@yahoo.com.vn
Sản phẩm

Gạch block không nung 6 lỗ 390x100x130mm

 • Kích thước: 390x100x130 mm
 • Mac: M7,5

Gạch Block không nung 2 lỗ 80x80x18mm

 • Kích thước: 80x80x18 mm
 • Mac: M7,5

Gạch Block Mi không nung 90x190x195mm

 • Kích thước: 90x190x195 mm
 • Mac: M7,5

Gạch Đặc Không Nung 180x80x50mm

 • Kích thước: 180x80x50 mm
 • Mac: M7,5

Gạch Đặc không nung 220x105x60 mm

 • Kích thước: 220x105x60 mm
 • Mac: M7,5

Gạch đặc không nung 90X190X290mm

 • Kích thước: 90X190X290 mm
 • Mac: M7,5

Gạch Ống Không Nung 4 Lỗ

 • Kích thước: 90x90x190 mm
 • Mac: M7,5

Gạch ống nung 4 lỗ

 • Kích thước: 80x80x180 mm

 • Mac: M7,5

Gạch đinh không nung 2 lỗ

 • Kích thước: 40x80x180 mm
 • Mac: M7,5

Gạch đinh đỏ nung 3 lỗ

 • Kích thước: 220x105x60 mm

 • Mac: M7,5

Gạch đinh đỏ đặc ruột nung

 • Kích thước: 80x180x40 mm

 • Mac: M7,5

Gạch đinh đỏ nung 2 lỗ

 • Kích thước: 180x80x40 mm

 • Mac: M7,5

Gạch đinh đặc không nung 40x80x180

 • Kích thước: 40x80x180 mm
 • Mac: M7,5

Gạch Block trồng cỏ 8 lỗ

 • Kích thước: 260x390x80 mm
 • Mac:             M7,5

Gạch Block 1 lỗ (gạch mi)

 • Kích thước: 190x190x195 mm

 • Mac:              M7,5

Gạch Block không nung 4 lỗ 190x190x390

 • Kích thước: 190x190x390 mm

 • Mac: M7,5

Gạch Block không nung 3 lỗ 190x190x390

 • Kích thước: 190x190x390 mm

 • Mac: M7,5

Gạch Không Nung Block 2 lỗ

 • Kích thước: 140x190x390 mm

 • Mac: M7,5

Gạch không nung block bricks 3 lỗ

 • Kích thước: 90x190x390 mm
 • Mac: M7,5
Map
Zalo
Hotline