GẠCH ĐINH

CÔNG TY TNHH GẠCH THUẬN HÒA
Niềm tin chất lượng - vững bước tương lai - SINCE 1996
hotline tư vấn: 0886.486.439

Email liên hệ:

thuanhoatuynel@yahoo.com.vn
GẠCH ĐINH

Gạch Đặc Không Nung 180x80x50mm

  • Kích thước: 180x80x50 mm
  • Mac: M7,5

Gạch Đặc không nung 220x105x60 mm

  • Kích thước: 220x105x60 mm
  • Mac: M7,5

Gạch đặc không nung 90X190X290mm

  • Kích thước: 90X190X290 mm
  • Mac: M7,5

Gạch đinh không nung 2 lỗ

  • Kích thước: 40x80x180 mm
  • Mac: M7,5

Gạch đinh đặc không nung 40x80x180

  • Kích thước: 40x80x180 mm
  • Mac: M7,5
Map
Zalo
Hotline